Umetnost prazne ruke, poreklom iz Indije i preneta preko Kine, Okinave i celog Japana dobila je dimenzije modernog, savremenog sportskog nadmetanja. Međutim, osnovni principi karatea koji su negovali i stari Japanski ratnici – samuraji, nisu izgubili na snazi. Mnogo važnije od samih udaraca nogom i rukom, odbrane i napada, blokova i hvatanja jesu vrednosti koje pokušava da neguje svako savremeno društvo a koje postižemo vežbajuci karate kao put i opredeljenje:

– samopouzdanje
– nezavisnost
– poštovanje
– samokontrola
– odlucnost
– pravednost
– disciplina
– uctivost
– koncentracija
– upornost

Pored ovih vrednosti, vežbajuci karate i kao takmicarsku disciplinu razvijamo:

– snagu, brzinu, izdržljivost
– koordinaciju, gipkost
– ostajemo u dobroj mentalnoj i zickoj kondiciji

ISTORIJAT

Fenomen borilackih veština nastao je kao rezultat delovanja ljudskog instikta i iskustva, u cilju razvoja borilackih samoodrambenih sposobnosti. Smatra se da su izvorni principi azijskih borilackih veština nastali u Indiji gde su dalje nastavili da evoluiraju u složenije borilacke sisteme. Trag istorije golorukog borenja datira oko 2000 godine pre nove ere. Vekovima se u Indiji razvijala borilacka veština bez oružja, koja se na sanskritu nazivala vajramušti. Trece dete kralja Sugande zvao se Bodidarma (živeo 470-530 n.e.) koji se školovao i vaspitavao u budistickom manastiru. Da bi širio budizam zaputio se preko Himalaja prema Kini i došao do manastira Šaolin. Njegovim uticajem kasnije dolazi do sistematizacije vežbi i u njima se vec tada pojavljuju elementi tadašnjih borilackih veština. Uspostavljanjem trgovinskih odnosa Kine i Južnih ostrva Japana, narocito Okinave 1393, dolazi do širenja i razvoja kineskih borilackih veština. Pravi naziv KARA-TE što znaci umetnost prazne ruke, tadašnja borilacka veština je dobila 1929 od okinavljanskog majstora Gicin Funakošija.

RANGIRANJE

10 – kyu BELI pojas
9 – kyu prvi ŽUTI pojas
8 – kyu drugi ŽUTI pojas
7 – kyu prvi CRVENI pojas
6 – kyu drugi CRVENI pojas
5 – kyu prvi ZELENI pojas
4 – kyu drugi ZELENI pojas
3 – kyu prvi PLAVI pojas
2 – kyu drugi PLAVI pojas
1 – kyu BRAON pojas
I DAN – CRNI pojas

REČNIK

OSNOVNI KARATE POJMOVI

– KARATEKA – karatista
– TORI – napadac (vrsta koja napada)
– UKE – branioc (vrsta koja se brani)
– KARATE GI – odelo karatista, kimono
– OBI – pojas
– ZUBON – pantalone
– UWAGI – gornji deo odela
– DOJO – posebna sala u kojoj se vežba samo karate
– KYU – ucenicki stepen
– DAN – majstorski stepen
– OSS – recca koja oznacava pozdrav, izvinjenje i razumevanje partnera ili protivnika
– KATA – borba sa više zamišljenih protivnika
– KIAI – dubok i potpun izdah sa karakteristicnim krikom koji se ispušta pri izvođenju tehnike. Ima višestruku
ulogu – kontrakcija trbušnih mišica, povecanje koncentracije i zbunjivanje protivnika, udarci su snažniji
– KIME – kontrakcija mišica celog tela sa kontrakcijom psihicke i zicke snage u izvođenju tehnike
– EMBU SEN – ,,u kati kuda god pošao moraš se vratiti na mesto polaska, Izvođačka linija tokom koje se
krece karatista tokom izvođenja kate
– HIDARI – levo
– MIGI – desno

KOMANDE U SALI

– SEIZA (seiza) – prelazak u kececi stav
– SHOMENI (šomeni) – pozdrav sali
– OTAGANI (otagani) – pozdrav jedan drugom
– REI (rei) – pozdrav
– HAYIME (hađime) – komanda za pocetak
– YAME (jame) – komanda za kraj
– YASME (jasme) – komanda za odmor
– MAVATE (mavate) – okret
– KOHAI (kohai) – pocetnik
– SENPAI (senpai) – stariji ucenik
– SENSEI (sensei) – ucitelj – trener

BROJEVI

– 1 – ICHI (ic)
– 2 – NI (ni)
– 3 – SAN (san)
– 4 – SHI (ši)
– 5 – GO (go)
– 6 – ROCKU (roku)
– 7 – SHICHI (šici)
– 8 – HACHI (haci)
– 9 – KU (ku)
– 10 – GJU (đu)