Tanja Petrović - trener sportske škole za decu Nippon
Tanja Petrović – Trener Sportske škole za decu Nippon

Sport kao idealan vaspitni i obrazovni medijum za razvoj dece

Sport je idealan vaspitni i obrazovni medijum za razvoj poželjnih psiho-socijalnih atributa dece, kao što su kooperativnost, nezavisnost, samostalnost, motivacija, samopouzdanje i socijalni aspekti razvoja.

Shodno tome, Karate klub Nippon je od svog osnivanja, 1997. godine u okviru plana i programa počeo sa radom Sportske škole Nippon za decu predškolskog uzrasta.

Trening Malih Nipponaca

Sportska škola za decu Nippon sprovodi program razvoja motoričkih sposobnosti dece uzrasta  od 3 do 6 godina kroz ”metod igre” kao osnovno sredstvo rada i vežbama  elementarnog kretanja dece kroz razne oblike trčanja, hodanja, skokova, puzanja, penjanja i provlačenja kao i upotrebu rekvizita u individualnom i grupnom  radu sa decom, postiže se strateški cilj, a to je: razvoj motoričkog, funkcionalnog i psihološkog statusa dece u predškolskom  uzrasnom dobu.

Plan i program rada sportske škole za decu Nippon

  • Plan i program rada sportske škole za decu sprovodi se u dva ciklusa godišnje, od septembra do decembra i od januara do juna.
  • Vizija Sportske škole Nipon je zdravo, sposobno i samostalno dete.

Ko su treneri sportske škole za decu Nippon ?

Treninge vode sportski stručnjaci i vrhunski sportisti, dipl pr. Tanja Petrović, zaslužni sportista Jugoslavije, studenti FSFV, vrhunski sportisti, uz stalnu kontrolu i stručne savete lekara specijaliste pedijatra, dečijeg psihologa i lekara specialiste fizikalne medicine.

Sale u kojima se održavaju treninzi za decu su prostrane, čiste, sa postavljenim tatami strunjačama za vežbanje i opremnjene sa svim neophodnim spravama i rekvizitima za vežbanje. U okviru rada sportske škole za decu Nippon predviđeni su vikend izleti, zimski i letnji sportski kampovi za decu sa besplatnom školom skijanja i plivanja, javni nastupi u okviru raznih manifestacija, saradnja sa drugim sportskim klubovima u zemlji i inostranstvu.

Petnaestogodišnje iskustvo u radu sa decom, zdravstvena kontrola lekara specijalista medicine, vrhunski trener i ljubav prema deci, učiniće da vaša deca zavole sport i postanu zdravi ljudi.

Gde se održavaju treninzi ?

Treninzi se održavaju na sledećim lokacijama:

SC Voždovac, Crnotravska 4,
Ponedeljak – Petak 18 – 19h.
Sreda 17:30 – 18:30h.

KUD Abrašević Beograd,
Resavska 76, Savski venac,
Utorak, Petak 18 – 19h.