U OŠ Karađorđe od 2008 godine KK Nippon drži časove korektivne gimnastike i opšte motorike za učenike I i II razreda, u toku redovne nastave. Potreba za pomenutim časovima nastala je iz činjenice da veliki broj dece ima neki od posturalnih deformiteta (skolioza, kifoza, „H“ ili „O“ deformitet kolena, narus, nalgus ili plamonalgus položaj stopala, loš balans i ravnotežu u pozicijama nasuprot gravitaciji, gojaznost…). Program rada obuhvata sistem vežbi za razvoj motoričkih spostobnosti dece, kao i vežbe oblikovanja i fleksibilnosti, a posebna pažnja je posvećena osnovnim vežbama korektivne gimnastike koje su u tom uzrastu korisne za pravilan razvoj tela. Vežbe se izvode sa rekvizitima: loptama, na strunjačama u parteru, kroz razne oblike trčanja hodanja, puzanja, provlačenja…, a sve u cilju razvoja koordinacije, pravilnog držanja tela skladnosti pokreta, koncentracije i pažnje. Deca mogu nesmetano da se uključe u rad tokom cele godine jer je program rada KK Nippon koncipiran tako da kroz igru omogući i deci da se zabave ali i pravilno razvijaju.

© 2023 Karate klub Nippon Beograd. Sva prava zadržana.

Pratite nas: