OŠ KARAĐORĐE, ul. Jove Ilića br.2

27.DECEMBAR

• 17-18h SPORTSKA ŠKOLA

• 18-19h KARATE ŠKOLA

30. DECEMBAR

• 17-18h SPORTSKA ŠKOLA

• 18-19h KARATE ŠKOLA

03. JANUAR

• 18 – 19h KARATE ŠKOLA

08. JANUAR

• 18 – 19h KARATE ŠKOLA

10. JANUAR

• 18 – 19h KARATE ŠKOLA

15. JANUAR

• 18 – 19h KARATE ŠKOLA

17. JANUAR

• 18—19h KARATE ŠKOLA

© 2023 Karate klub Nippon Beograd. Sva prava zadržana.

Pratite nas: