PONEDELJAK

16.00 Kaligrafija

17.00 Japanska kultura/manga

18.00 Karate

19.00 Japanski ples

UTORAK

16.00 Origami

17.00 Mačevanje

18.00 Etno karate

19.00 Japanski ples

SREDA

16.00 Kaligrafija

17.00 Manga

18.00 Aikido

19.00 Joga

ČETVRTAK

16.00 Sportski poligon

17.00 Mačevanje

18.00 Iaido i kendo

19.00 Tai chi

PETAK

16.00 Origami

17.00 Čajna ceremonija

18.00 Zen škola

19.00 Etno karate

SUBOTA

11.00 Mačevanje

12.00 Manga

13.00 Kaligrafija

14.00 Japanska kultura

15.00 Čajna ceremonija

16.00 Joga

17.00 Iaido

18.00 Japanska arhitektura

19.00 Aikido

20.00 Film

NEDELJA

11.00 Sportski poligon

12.00 Yukata

13.00 Origami

14.00 Tai chi

15.00 Zen škola

16.00 Japanska kuhinja

17.00 Kapoera

18.00 Brazilski ju jutsu

19.00 Karate

20.00 Film