Sport je idealan vaspitni i obrazovni medijum za razvoj poželjnih psiho socijalnih atributa dece, kao što su kooperativnost, nezavisnost, samostalnost, motivacija, samopouzdanje i socijalni aspekti razvoja. Shodno tome, KK Nippon je od svog osnivanja, 1997 godine u okviru plana i programa počeo sa radom Sportske škole Nippon za decu predškolskog uzrasta.

SRD_0207_resize

Sportska škola Nippon sprovodi program razvoja motoričkih sposobnosti dece  od 3 do 6 god. Kroz ”metod igre” kao osnovno sredstvo rada i vežbama  elementarnog kretanja kroz razne oblike trčanja, hodanja, skokova, puzanja, penjanja i provlačenja kao i upotrebu rekvizita u individualnom i grupnom  radu, postiže se strateški cilj, a to je: razvoj motoričkog, funkcionalnog i psihološkog statusa dece u predškolskom  uzrasnom dobu.

  • Plan i program rada sportske škole sprovodi se u dva ciklusa godišnje, od septembra do decembra i od januara do juna.
  • Vizija Sportske škole Nipon je zdravo, sposobno i samostalno dete.

Treninzi se održavaju dva puta nedeljno na sledećim lokacijama:
Voždovac – OŠ Karađorđe, ul. Jove Ilića br. 2 u sledećim terminima: ponedeljak i petak od 17h do 18h
Treninge vode sportski stručnjaci i vrhunski sportisti, dipl pr.Tanja Petrović, zaslužni sportista Jugoslavije, studenti FSFV, vrhunski sportisti, uz stalnu kontrolu i stručne savete lekara specijaliste pedijatra, dečijeg psihologa i fizikalne medicine.

Sale u kojima se održavaju treninzi su prostrane, čiste, sa postavljenim tatami strunjačama za vežbanje i opremnjene sa svim neophodnim spravama i rekvizitima za vežbanje.

U okviru rada sportske škole Nippon predviđeni su i vikend izleti, zimski i letnji sportski kampovi sa besplatnom školom skijanja i plivanja, javni nastupi u okviru raznih manifestacija, saradnja sa drugim sportskim klubovima u zemlji i inostranstvu.

Petnaestogodišnje iskustvo u radu sa decom, zdravstvena kontrola lekara specijalista medicine, vrhunski trener i ljubav prema deci, učiniće da vaša deca zavole sport I postanu zdravi ljudi.