–    Saradnja sa sportskim institucijama u zemlji i inostranstvu:
Međunarodni Olimpijski Komitet (IOC), Indijska Olimpijska Asocijacija (IOA), Svetska karate Federacija (WKF), Japanska karate Federacija (JKF), Olimpijski Komitet Srbije (OKS), Gradski sekretarijat omladine i sporta, Savez sportova Srbije, Beogradski Karate Savez (BKS), Karate Federacija Srbije (KFS), Opština Voždovac, klubovi

–    Saradnja sa Vladom Republike Srbije:
Vlada RS – Savet za ravnopravnost polova, Ministarstvo omladine i sporta RS,
Ministarstvo kulture RS, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo rada i socijalne politike

–    Saradnja sa lokalnom samoupravom:
Opština Voždovac, Opština Stari Grad, Opština Novi Beograd

–    Saradnja sa ambasadama:
Ambasade: Japana, Kanade, Indije, Egipta, BiH, Turske, Rusije, SAD