Tako je ove godine na turniru učestvovalo preko 1000 takmičara iz 10 zemalja: Mađarska, Srbija, Hrvatska, BiH, Slovačka, Slovenija, Španija, Alžir, Makedonija,… u svim kategorijama je bilo preko 20 takmičara, tako da je bilo izuzetno teško osvojiti medalju ili se približiti istoj! 10 niponaca je nastupalo za BKS, i postigli su veoma zapažen rezultat osvojivši…

Page 2 of 2 1 2